Tillverkning och försäljning

På beställning tillverkar vi bryggor och flottar enligt dina behov och mått.
Som exempel har vi byggt de två flottar som bildar basen för vår bastuflotte.
Vi har stor erfarenhet av tillverkning av flytbryggor.

Vi har även försäljning av flytelement (pontoner) för tillverkning av bryggor och flottar.

Pris på bryggor, flottar och pontoner lämnas på begäran.